• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Καταστατικό

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΔΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
«ΒΙΟΜΕΤ: Τύχη και μεταφορά βιοκολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Ίδρυση-Επωνυμία-Σκοποί και Στόχοι-Μέσα Υλοποίησης
Άρθρο 1

Ιδρύεται με Έδρα το  Πανεπιστήμιο Πατρών και Επωνυμία «ΒΙΟΜΕΤ: Τύχη και μεταφορά βιοκολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα», αποδιδόμενη στην Αγγλική: “BIOMET: Fate and Transport of Biocolloids in Environmental Systems”.

Χαρακτήρας και Σκοποί του Δικτύου
Άρθρο 2

Το Δίκτυο ΒΙΟΜΕΤ είναι ερευνητική οντότητα, η οποία προέρχεται από τη συνεργασία ερευνητικών εργαστηρίων ή ερευνητικών ομάδων με συγγενές ή/και συμπληρωματικό ερευνητικό αντικείμενο, έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η διαθεματικότητα στο ερευνητικό πεδίο: «Τύχη και μεταφορά βιοκολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα». Τα εργαστήρια ή οι ερευνητικές ομάδες που συμμετέχουν στο Δίκτυο πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη υψηλού επιπέδου παρουσία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Σκοποί
Άρθρο 3

Απώτεροι σκοποί του δικτύου ΒΙΟΜΕΤ είναι:
α) Η ενίσχυση της συνεργασίας ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου με ερευνητικά ινστιτούτα/εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού ή της ημεδαπής και η διεπιστημονική προσέγγιση της τύχης και μεταφοράς των βιοκολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα.
β) Η δυνατότητα καλύτερης υποστήριξης και ανάπτυξης της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε σχετικά θέματα.
Ειδικότερα οι στόχοι του Δικτύου ΒΙΟΜΕΤ είναι:
1.    Η ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέματα που αφορούν την τύχη και μεταφορά βιοκολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα.
2.    Η υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
3.    Η ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους ερευνητικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4.    Η συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα ώστε να αξιοποιηθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης και προστασίας της δημόσιας υγείας.

Μέσα για την υλοποίηση του σκοπού και των στόχων του δικτύου ΒΙΟΜΕΤ
Άρθρο 4

Το Δίκτυο ΒΙΟΜΕΤ για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών και στόχων χρησιμοποιεί ποικίλα μέσα όπως:
1.    Συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων και ερευνητικών ομάδων με ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα που αφορούν την τύχη και μεταφορά των βιοκολλοειδών σε περιβαλλοντικά συστήματα και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν.
2.    Διοργάνωση (αυτόνομα ή με συνεργασία) εκδηλώσεων που συντελούν στη διάχυση της γνώσης, ανταλλαγή ιδεών σε επιστημονικά θέματα που αφορούν τα βιοκολλοειδή και αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
3.    Δημιουργία και συντήρηση διαδικτυακού τόπου για την προβολή των δραστηριοτήτων του δικτύου και την ενημέρωση του κοινού.
4.    Δημιουργία δεσμών με αντίστοιχα δίκτυα και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού.
5.    Συμμετοχή (αυτόνομα ή σε συνεργασία) σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
6.    Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου και πιθανά επιστημονικά αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν από την τοπική κοινωνία.
7.    Άλλα μέσα που καθορίζονται από την Ολομέλεια του Δικτύου (ΟΔ) ή το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).

Πόροι του Δικτύου
Άρθρο 5

Οι πόροι του Δικτύου είναι:
1.    Έσοδα από επιμορφωτικά προγράμματα, μελέτες και εκδηλώσεις που συνάδουν με τους στόχους τους δικτύου.
2.    Έσοδα από συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα.
3.    Επιχορηγήσεις και χορηγίες απο κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς  και φυσικά πρόσωπα.
4.    Κάθε άλλο σύμφωνα με το νόμο εισόδημα.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Διοίκηση Δικτύου

Μέλη και Όργανα Δικτύου
Άρθρο 6

•    Τα μέλη του δικτύου διακρίνονται σε: Τακτικά, Συνδεδεμένα και Επίτιμα.
•    Τα τακτικά μέλη του δικτύου ΒΙΟΜΕΤ είναι τα ιδρυτικά και τα μέλη που έχουν γίνει αποδεκτά από το ΔΣ του Δικτύου.
•    Συνδεδεμένα μέλη καλούνται τα μέλη όπως αυτά θα ορίζονται από τους υπεύθυνους των ερευνητικών ομάδων καθώς και στελέχη φορέων που δραστηριοποιούνται σε παρεμφερή θέματα.
•    Επίτιμα καλούνται τα μέλη του Δικτύου στα οποία το ΔΣ του Δικτύου απονέμει τον τίτλο αυτό σαν επιβράβευση στο έργο τους προς την επιστήμη και την έρευνα σε τομείς συγγενείς με τον τομέα που δραστηριοποιείται το Δίκτυο.

Όργανα του Δικτύου είναι:
1.    Η Ολομέλεια των μελών του Δικτύου (ΟΔ) η οποία απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Δικτύου (τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα).
2.    Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές, απαρτίζεται από τακτικά μέλη. Λαμβάνεται πρόνοια προκειμένου σε κάθε εκλογή τουλάχιστον τέσσερα μέλη του ΔΣ να είναι ιδρυτικά μέλη του Δικτύου.

Διοίκηση και Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 7

Ο Συντονιστής του Δικτύου οφείλει να είναι τακτικό μέλος του Δικτύου και μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, εκλέγεται από το ΔΣ του Δικτύου. Ο Πρόεδρος του Δικτύου πρέπει να είναι τακτικό μέλος του Δικτύου και εκλέγεται από το ΔΣ του Δικτύου. Το ΔΣ είναι 7 μελές και από το ΔΣ εκλέγεται ο Συντονιστής ο Πρόεδρος και ο Ταμίας Το ΔΣ αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και άλλα τέσσερα μέλη. Το ΔΣ αποφασίζει για την πρόσληψη ερευνητή, ο οποίος ονομάζεται Διαχειριστής Δικτύου (ΔΔ), θα παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ και θα υλοποιεί τις δράσεις του δικτύου. Η θητεία του ΔΣ θα είναι τριετής. Στην ετήσια τακτική συνέλευση της ΟΔ στην οποία θα γίνονται αρχαιρεσίες για εκλογή ΔΣ, εκλέγεται το ΔΣ το οποίο στη συνέχεια κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλέγει τον Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της καθώς και τον Ταμία με τις υποχρεώσεις όπως αναφέρονται ανωτέρω. Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ορίζεται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή από την ΟΔ η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής. Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες. Η ΟΔ απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Δικτύου και θα συγκαλείται κάθε έξι μήνες για να ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης του δικτύου και να εκφράζει τις απόψεις της στο ΔΣ του Δικτύου. Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη.

Καθήκοντα και Αρμοδιότητες του ΔΣ
Άρθρο 8

1.    Το ΔΣ θα κατευθύνει, θα προτείνει και θα επιβλέπει τις ενέργειες-δράσεις του Δικτύου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) και θα υποβάλλει την ετήσια αναφορά προς την Επιτροπή Ερευνών.
2.    Το ΔΣ διευθύνει και διαχειρίζεται όλες τις υποθέσεις του Δικτύου. Εκτελεί τις αποφάσεις της ΟΔ, προετοιμάζει την ημερήσια διάταξη της ΟΔ και αναλαμβάνει κάθε έργο που του αναθέτει η ΟΔ.
3.    Ο Πρόεδρος έχει την ευθύνη της καλής λειτουργίας του ΔΣ και όλων των δράσεων για την επιτυχία των σκοπών του Δικτύου και των έργων που αναθέτει η ΟΔ στο ΔΣ. Εκπροσωπεί το Δίκτυο  σε όλες τις Αρχές και πραγματοποιεί (είτε μόνος του είτε με άλλο μέλος του ΔΣ) τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με επιστημονικούς, πνευματικούς και κυβερνητικούς φορείς. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ, Υπογραφει την αλληλογραφία με εξωπανεπιστημιακούς φορείς Επιπρόσθετα, συντάσσει και παρουσιάζει την ετήσια έκθεση για τη δράση του Δικτύου.
4. Ο Συντονιστής υπογράφει όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με το Πανεπιστήμιο Πατρών ενημερώνει τα μέλη του ΔΣ για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΟΔ και έχει την ευθύνη όλων των βιβλίων του Δικτύου. Προεδρεύει του ΔΣ και εκπροσωπεί το Δίκτυο σε όλες τις Αρχές όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος.
5.    Ο Ταμίας συνυπογράφει με το Συντονιστή έγγραφα οικονομικού περιεχομένου, κάνει τον οικονομικό απολογισμό και έλεγχο, καθώς και τις πληρωμές με διπλότυπα αποδείξεων και χρηματικά εντάλματα υπογεγραμμένα από το Συντονιστή.

 

 

 

Εκλογή νέου ΔΣ
Άρθρο 9

Σε περίπτωση παραίτησης τριών μελών του ΔΣ συγκαλείται η ΟΔ εντός ενός μηνός από την παραίτηση για να ορίσει νέα εκλογή ΔΣ. Ορίζει την ημερομηνία σύγκλισης της τακτικής συνέλευσης της ΟΔ και καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη ΔΣ και να υποβάλλουν σχετική αίτηση.
Το παλαιό ΔΣ έως ότου αναλάβει τα καθήκοντά του το νέο, διεκπεραιώνει τις υποθέσεις του Δικτύου.
Για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών ορίζεται τριμελής εφορευτική επιτροπή από το ΔΣ η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες της εκλογής, διευθύνει αυτήν και αφού συγκεντρώσει τα ψηφοδέλτια, κάνει τη διαλογή και ανακοινώνει τα αποτελέσματα με βάση τα οποία εκλέγονται τα επτά (7) τακτικά μέλη του ΔΣ καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων υποψηφίων προκειμένου να καταγραφεί η εκλόγιμη θέση καθενός. Κάθε μέλος της ΟΔ με δικαίωμα ψήφου έχει το δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι τρεις υποψηφίους.

Ολομέλεια Δικτύου
Άρθρο 10

Τα τακτικά μέλη της ΟΔ αποφασίζουν για κάθε ζήτημα που αφορά το Δίκτυο. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη. Tα συνδεδεμένα και επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα της συμμετοχής και της έκφρασης απόψεων.
Ειδικότερα:
1.    Αποφασίζει για την εγγραφή, διαγραφή και επανεγγραφή μελών όπου απαιτείται αυτό, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος καταστατικού και ανακηρύσσει επίτιμα μέλη.
2.    Τροποποιεί το καταστατικό.
3.    Εγκρίνει ή καταψηφίζει τα πεπραγμένα του ΔΣ.
4.    Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό του Δικτύου.
5.    Χαράσσει το πλαίσιο των ενεργειών του ΔΣ
6.    Αποφασίζει για την έκδοση επιστημονικών εντύπων του Δικτύου.
7.    Αποφασίζει για τη διάλυση του Δικτύου.

Σύγκλιση ΟΔ
Άρθρο 11

1.    Η ΟΔ συγκαλείται από το ΔΣ τακτικά δύο φορές κάθε έτος.
2.    Το ΔΣ είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει έκτακτη ΟΔ στην περίπτωση που τρία τουλάχιστον μέλη του ΔΣ ζητήσουν τη σύγκλισή της ή τη ζητήσει τουλάχιστον το 1/3 των τακτικών μελών της ΟΔ με αιτιολογημένη αίτηση. Η άρνηση ή ολιγωρία του, πάνω από ένα μήνα αποτελεί σοβαρό λόγο έκπτωσής του.
3.    Η πρόσκληση πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την καθορισμένη ημέρα πραγματοποίησης της ΟΔ και να αναγράφει οπωσδήποτε τα προς συζήτηση θέματα.
4.    Ως τόπος πραγματοποίησης των ΟΔ ορίζεται το Εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου της Πάτρας ενώ μπορεί να αποφασιστεί κάποιος άλλος τόπος σε περίπτωση που το ΔΣ κρίνει απαραίτητο για πρακτικούς λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας.
5.    Σε περίπτωση σύγκλισης έκτακτης ΟΔ κατά την κρίση του ΔΣ συντέμνεται η προθεσμία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου μέχρι και του ημίσεως χρονικού διαστήματος. Στην περίπτωση που μέλη ζητούν τη σύγκληση της ΟΔ είναι υποχρεωμένα να συμπεριλάβουν στην αίτησή τους προς το ΔΣ και τα προς συζήτηση θέματα.

Απαρτία ΟΔ
Άρθρο 12

Η ΟΔ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των τακτικών μελών και οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν υπάρξει απαρτία επαναλαμβάνεται η διαδικασία εντός 2 έως 15 ημερών. Στις επαναληπτικές συγκλίσεις δεν είναι απαραίτητη η αποστολή νέας πρόσκλησης αλλά είναι δυνατή η μνεία στην αρχική πρόσκληση της ακριβούς ημέρας και ώρας επανάληψης σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας. Η επαναληπτική ΟΔ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) τακτικά μέλη.

Αποφάσεις ΟΔ
Άρθρο 13

1.    Οι αποφάσεις των τακτικών συνελεύσεων της ΟΔ λαμβάνονται με πλειοψηφία του ημίσεως σύν ένα των παρόντων τακτικών μελών και είναι άκυρες αν η ΟΔ δεν έχει απαρτία κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις της διάλυσης του Δικτύου ή τροποποίησης του καταστατικού, οπότε απαιτείται η αυξημένη πλειοψηφία του 67% των τακτικών μελών.
2.    Οι αποφάσεις των τακτικών ή έκτακτων συνελεύσεων της ΟΔ λαμβάνονται πάντα με ψηφοφορία.
3.    Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές ΔΣ, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και προσωπικά ζητήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού εκτός αν η ΟΔ αποφασίσει διαφορετικά.

Συνεδριάσεις
Άρθρο 14

1.    Η Ολομέλεια του Δικτύου (ΟΔ) συγκαλείται κάθε έξι μήνες και ενημερώνεται για την πορεία υλοποίησης των εργασιών του δικτύου ενώ εκφράζει τις απόψεις της στο ΔΣ.
2.    Τον τελευταίο μήνα λειτουργίας της θητείας του ΔΣ του δικτύου, το ΔΣ και η ΟΔ θα συνεδριάσουν από κοινού και το ΔΣ θα παρουσιάσει στην ΟΔ το έργο του δικτύου. Κάθε τρία έτη η ΟΔ θα συνεδριάζει για την εκλογή του ΔΣ με μυστική ψηφοφορία παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των μελών του δικτύου και η απόφαση λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας και λαμβάνεται απόφαση με πλειοψηφία του ημίσεως σύν ένα των παρόντων τακτικών μελών.
3.    Το ΔΣ συνεδριάζει κάθε τρεις μήνες, συνεδριάζει επίσης έκτακτα όσες φορές συγκαλείται από το Συντονιστή. Συνεδριάζει έκτακτα εάν το ζητήσουν γραπτά από τον Πρόεδρο τρία μέλη του ΔΣ αναγράφοντας και τους λόγους σύγκλησης. Ο Συντονιστής είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει αυτό το ΔΣ μέσα σε οκτώ (8) ημέρες. Το ΔΣ μπορεί με απόφασή του να ορίσει και συντομότερο χρονικό διάστημα για τακτικές συνεδριάσεις.
4.    Η συνεδρίαση του ΔΣ συγκαλείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και τα  αντίστοιχα μηνύματα διατηρούνται και αποτελούν στοιχεία αποδεικτικά σε περίπτωση που ζητηθούν.
5.    Η ΟΔ δικαιούται να παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του ΔΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Απαρτία-Ψηφοφορία
Άρθρο 15

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ βρίσκονται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τα 2/3 των τακτικών μελών (5 μέλη) και οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Συντονιστή. Οι λαμβανόμενες αποφάσεις καταχωρούνται στο βιβλίο των πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα μέλη.

Πρακτικά
Άρθρο 16

1. Σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά από το Γενικό Γραμματέα σε ειδικό βιβλίο πρακτικών τα οποία συνυπογράφονται από τα μέλη του ΔΣ το αργότερο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ κοινοποιούνται στα τακτικά μέλη του Δικτύου.
2. Οι αποφάσεις της ΟΔ καταχωρούνται σε βιβλίο πρακτικών το οποίο τηρείται με την επιμέλεια του Γραμματέα του ΔΣ ο οποίος επικουρείται από τα άλλα μέλη του ΔΣ. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ΟΔ κοινοποιούνται στα μέλη του Δικτύου.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών του Δικτύου
Άρθρο 17

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα:
1.    Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του δικτύου
2.    Να μετέχουν στις συνελεύσεις της ΟΔ (τακτικές ή έκτακτες) ελέγχοντας τις πράξεις του ΔΣ και των άλλων οργάνων του Δικτύου και διατυπώνοντας προτάσεις που αποσκοπούν στην πραγματοποίηση των στόχων του Δικτύου.
3.    Να μετέχουν σε επιτροπές ή ομάδες εργασίας με αντικείμενα που εξυπηρετούν τους στόχους του Δικτύου.
4.    Να απευθύνονται με προτάσεις τους (εγγράφως ή ηλεκτρονικά με e-mail) προς το ΔΣ του Δικτύου.
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση:
1.    Να συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις της ΟΔ (τακτικές ή έκτακτες) του Δικτύου.
2.    Να προωθούν τους στόχους του Δικτύου και να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητές του.
Τα συνδεδεμένα μέλη του δικτύου έχουν το δικαίωμα:
1.    Να συμμετέχουν στην ΟΔ του δικτύου χωρίς δικαίωμα ψήφου.
2.    Να εκφράζουν τις απόψεις τους ή να προτείνουν δράσεις που εντάσσονται στους στόχους του δικτύου.

Παραίτηση μελών
Άρθρο 18

Η ιδιότητα του μέλους χάνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση παραίτησης που απευθύνεται στο ΔΣ.

Διαγραφή μελών
Άρθρο 19

Μετά από πρόταση του ΔΣ, η ΟΔ μπορεί να διαγράψει μέλος εφόσον:
1.    Αποδεδειγμένα ενεργεί αντίθετα προς τους στόχους του Δικτύου, δεν τηρεί τις αποφάσεις της ΟΔ και του ΔΣ ή με οποιονδήποτε τρόπο εμποδίζει την πραγμάτωσή τους.
2.    Αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Δικτύου (αδικαιολόγητες συνεχείς απουσίες από τις συνελεύσεις, μη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, έλλειψη συνεργασίας για την εκπλήρωση των στόχων του δικτύου κ.α).

Λογότυπο του Δικτύου
Άρθρο 20

Το Δίκτυο ΒΙΟΜΕΤ θα έχει λογότυπο και θα απεικονίζεται σε κάθε δράση του.

Αντιπροσώπευση
Άρθρο 21

Το Δίκτυο ΒΙΟΜΕΤ εκπροσωπείται δικαστικά, εξώδικα και σε κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία από τον Πρόεδρο του ΔΣ. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου εκπροσωπείται από το Συντονιστή ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο μέλος του ΔΣ.

Δημόσιες και Διεθνείς Σχέσεις
Άρθρο 22

Το Δίκτυο ΒΙΟΜΕΤ συνεργάζεται με άλλα δίκτυα, πανεπιστημιακά εργαστήρια, τμήματα πανεπιστημίων, τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα εσωτερικού ή εξωτερικού στους τομείς έρευνας και εκπαίδευσης.

Διάλυση
Άρθρο 23

Το Δίκτυο διαλύεται με απόφαση της ΟΔ που έχει συνέλθει με αυτό και μόνο το θέμα ημερήσιας διάταξης και λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία του 67% των τακτικών μελών και παρουσία του Προέδρου. Παράλληλα με τη διάλυση του δικτύου η ίδια ΟΔ αποφασίζει για την τύχη της περιουσίας του.

Τροποποίηση Καταστατικού
Άρθρο 24

Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της ΟΔ και ύστερα από πρόταση του ΔΣ  με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των τακτικών μελών της ΟΔ. Το ΔΣ υποχρεούται να υποβάλλει και το προσχέδιο των προτεινόμενων τροποποιήσεων αλλιώς δεν συγκαλείται για το σκοπό αυτό η ΟΔ.

Τελικές Διατάξεις
Άρθρο 25

Για τα θέματα που δεν προβλέπονται από το καταστατικό και δεν υπάρχει απόφαση ΟΔ ή ΔΣ ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού κώδικα και λοιπών σχετικών νόμων μετά από σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του ΔΣ.

  

Χαρτης Επισκεπτων

site statistics